WAY to READ: รบเถิดอรชุน

นิธิ นิธิวีรกุล เปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลอันแยบยลของหนังสือเล่มหนา 'America First: รบเถิดอรชุน' ที่บอกเล่าเรื่องราวของสองคนผ่านประเด็นคำถามสำคัญ โลกควรจะมี 'สงครามเพื่อหยุดยั้งสงครามทั้งปวง' หรือไม่ โดยมีฉากหลังเป็นสงครามโลกครั้งที่ 1 ไปจนถึงการฝักใฝ่แนวคิดนาซี

The BEST of WAY 2017: Editors’ Picks

เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ waymagazine.org และหน้าเพจ waymagazine มีมาก ของดีบางชิ้นไม่เกี่ยวข้องกับความป๊อปปูลาร์ แต่เป็นการงานอันเป็นที่รัก และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความภาคภูมิในวิชาชีพ และนี่คือ 10 งานเขียนที่กองบรรณาธิการคัดเลือกและนำเสนอ