‘ปากบารา’ โดมิโนชิ้นแรกในเมกะโปรเจ็คท์ภาคใต้

โครงการก่อสร้าง ‘ท่าเรือน้ำลึกปากบารา’ คือปราการด่านแรกที่รัฐพยายามทะลวงผ่านไปให้ได้ โดยมีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นคือ ‘สะพานเศรษฐกิจ’ เพื่อเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซาเทิร์นซีบอร์ด...นั่นจึงทำให้เกิดแรงกระเพื่อมจากการเคลื่อนไหวของประชาชนผู้คัดค้าน

ฉันทามติภายใต้แนวคิด ‘คนสตูลจัดการตนเอง’

เวทีสมัชชาสตูลครั้งที่ 4 ห่วงท่าเรือปากบารากระทบวิถีชีวิต นายกฯ อบจ.สตูล ประกาศค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่ประชุมได้ฉันทามติต้องพัฒนาภายใต้แนวคิดคนสตูลจัดการตนเอง

วิถี Slow Life ที่ปากบารา

ก่อนที่แสงสุดท้ายจะลาลับอ่าวปากบารา จังหวัดสตูล สีของท้องฟ้าเปลี่ยนเฉดจากส้มแสดเป็นม่วงคราม ตัดกับเงาดำทะมึนของเกาะเขาใหญ่ที่ตระหง่านเป็นฉากกั้นอยู่เบื้องหลัง