The BEST of WAY 2017: Editors’ Picks

เนื่องจากเนื้อหาที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ waymagazine.org และหน้าเพจ waymagazine มีมาก ของดีบางชิ้นไม่เกี่ยวข้องกับความป๊อปปูลาร์ แต่เป็นการงานอันเป็นที่รัก และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความภาคภูมิในวิชาชีพ และนี่คือ 10 งานเขียนที่กองบรรณาธิการคัดเลือกและนำเสนอ

สปีติ: แม่น้ำสีไจ (3)

16 คนแขวนชีวิตไว้กับจักรยาน สองคน แขวนกล้องไว้ที่คอ บนเส้นทาง Spiti Valley หุบเขาหนาวทะเลทราย แห่งเทือกเขาหิมาลัย บนความสูงที่อาจทำให้ชีวิตหยุดเต้น