เพศศึกษา วาระแห่งชาติ

มีสถิติบอกว่า อัตราการตั้งครรภ์ในคุณแม่วัยรุ่นของไทยนั้นวิ่งเป็นเส้นตรงตั้งแต่ยุค 30-40 ปีก่อน นับว่าเราไปไม่ถึงไหน มองในระดับโลก หลายประเทศยกประเด็น 'เพศศึกษา' เป็นวาระแห่งชาติจริงจังว่าควรสอนเด็กตั้งแต่ตอนไหน มากกว่าการถกปัญหาปลายทางเรื่อง 'ตู้ขายถุงยาง'

Golden Parachute Swiss CEO

ประชามติลดค่าเหนื่อย CEO

การลงประชามติปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา อาจเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศทั่วโลกเจริญรอยตาม