เป็นอาจารย์ก็นัดหยุดงานได้เหรอ?

การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ในประเทศฟินแลนด์ ครั้งแรกที่มีครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพร้อมกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีชนวนเหตุจากรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ขัดกับสิ่งที่ฟินแลนด์พยายามจะนำเสนอมาตลอดว่า ‘การศึกษา’ ถือเป็นงานสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ

ชั่วโมงปลอดเจ้านาย

สหภาพแรงงานในประเทศฝรั่งเศสกำลังผลักดันให้ออกกฎหมายใหม่ที่ห้ามบริษัทต่างๆ รบกวนเวลาพักผ่อนของลูกจ้างหลังเวลาเลิกงาน ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ตามตัวไปจนถึงการส่งอีเมลเข้าโทรศัพท์มือถือ