20 สารเคมีใกล้ตัวกับโอกาสการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น

ในชีวิตประจำวัน สารเคมีอันตรายมากมายรอบตัวเราเป็นตัวการก่อมะเร็ง นี่คือรายชื่อสารก่อมะเร็ง (carcinogens) บางส่วน ที่ถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ alternet.org เพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างๆ ของสารพิษก่อมะเร็งใกล้ตัว

โรงไฟฟ้าขยะ: แก้ปัญหาเดิมด้วยการเพิ่มปัญหาใหม่

แนวคิด 'เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน' ในสวีเดนฟังดูสวยหรู แต่ถ้าบอกว่าปัญหาหนักหนาของการจัดการขยะเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าในไทย นอกจากไม่สามารถคัดแยกขยะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว อีกปัญหาสำคัญคือการคอร์รัปชัน

‘โฟม’ กล่องข้าวน้อยฆ่าคน

ได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วว่า กล่องโฟมบรรจุอาหารนั้นมีสารพิษและสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร แต่ทุกวันนี้เราก็ยังเผลอไผลปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอาหารในกล่องโฟม เพราะวิถีชีวิตประจำวันมักไม่เปิดโอกาสให้มีทางเลือกมากนัก

เป๊ปซี่สหรัฐใช้สีผสมที่มีสารก่อมะเร็ง

เมื่อเป๊ปซี่และโค้กไม่ต้องการติดฉลากเตือนว่าสินค้า ‘มีสารที่อาจก่อมะเร็ง’ ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้ง 2 บริษัทจึงต้องขยับตัวและปรับส่วนผสม

fumigated containers-1

จับตู้คอนเทนเนอร์ไปรมแก๊ส

ทุกสัปดาห์จะมีตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าต่างๆ มาเทียบท่าที่ยุโรป 1 ล้านตู้ และ 1 ใน 5 ตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนในระดับอันตราย