WAY to READ: ความไม่เงียบใน ‘วันเงียบ’

สัปดาห์นี้ นิธิ นิธิวีรกุล พ่ายต่อความ 'ร้ายกาจ' ของ 'วันเงียบ' โดย รัชตะ อารยะ จนไม่อาจขัดขืนบรรยายอะไรใหม่มากเท่ากับชวนให้ผู้อ่านไปสัมผัสด้วยตนเอง ด้วยถ้อยคำย้ำซ้ำ 'ร้ายกาจ' และตบท้ายอีกสามเล่มแนะนำที่กองบรรณาธิการอ่านแล้วตบเข่าลงความเห็นว่า 'เข้าท่า'