บ้านดอกทานตะวัน: มอบการศึกษา คุ้มครองจากความเศร้า

พูดคุยกับ ตู่-พวงทอง ทะกัน ผู้อำนวยการ และ มาลี-มาลี คำมงคล เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์คุ้มครองสิทธิเด็กเชียงของ จ.เชียงรายที่ทำงานกับกลุ่มเด็กในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ค้าประเวณีและการแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ โดยตั้งต้นว่า การศึกษาคือหนึ่งในช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับเด็กที่มองไม่เห็นโอกาส

Small Smile Center: คุยเรื่องเพศกับสาวปาน พี่ปาน และยายปาน

พูดคุยกับ ปาน-ปภาดา ทะอาจ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชน 'Small Smile Center' ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถึงประเด็นปัญหาเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในทุกวันนี้ที่มาจาก 'ความไม่รู้' 'ความไม่เท่าเทียมทางเพศ' และ 'โครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา'

บ้านป่าเมืองเหนือ

ทริปเหนือในหน้าฝน ที่ทำให้รู้ว่า สีเขียวๆ ในฟ้าครึ้มๆ นี่ทำให้ใจและตาใสวิ้งได้อย่างวิเศษเลย

ระเบิดแก่งโขง 140 จุด เพื่อเดินเรือหน้าแล้ง มองคนละฝั่งคนเชียงของกับกลุ่มทุนมังกร

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสุดท้ายของการพูดคุยของรอบนี้ เสียงประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลถึงผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นหากมีการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 3

ปี 2534 ตลาดสินค้าอินทรีย์ในยุโรปกำลังเติบโต หากเป็นข้าว ข้าวบาสมาติของอินเดียมีการทำเป็นอินทรีย์ขายในตลาดยุโรปอยู่เดิม หากวัดกันตัวต่อตัว ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นคู่ต่อกรสูสี แต่ปัญหาใหญ่คือ ข้าวอินทรีย์ไทยต้องยกระดับความเป็น 'อินทรีย์' ให้ได้ระดับสากลเสียก่อน

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 2

โลกยุคปัจจุบัน นับว่าชีวิตคนมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องปากเรื่องท้อง ที่ว่ากันว่า ในจานทุกวันนี้ มีแต่สิ่ง ‘ดูคล้าย’ และเกือบจะเป็นอาหาร...เท่านั้น