บ้านป่าเมืองเหนือ

ทริปเหนือในหน้าฝน ที่ทำให้รู้ว่า สีเขียวๆ ในฟ้าครึ้มๆ นี่ทำให้ใจและตาใสวิ้งได้อย่างวิเศษเลย

ระเบิดแก่งโขง 140 จุด เพื่อเดินเรือหน้าแล้ง มองคนละฝั่งคนเชียงของกับกลุ่มทุนมังกร

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสุดท้ายของการพูดคุยของรอบนี้ เสียงประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวลถึงผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นหากมีการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 3

ปี 2534 ตลาดสินค้าอินทรีย์ในยุโรปกำลังเติบโต หากเป็นข้าว ข้าวบาสมาติของอินเดียมีการทำเป็นอินทรีย์ขายในตลาดยุโรปอยู่เดิม หากวัดกันตัวต่อตัว ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นคู่ต่อกรสูสี แต่ปัญหาใหญ่คือ ข้าวอินทรีย์ไทยต้องยกระดับความเป็น 'อินทรีย์' ให้ได้ระดับสากลเสียก่อน

การเดินทางของเมล็ดข้าว ตอนที่ 2

โลกยุคปัจจุบัน นับว่าชีวิตคนมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องปากเรื่องท้อง ที่ว่ากันว่า ในจานทุกวันนี้ มีแต่สิ่ง ‘ดูคล้าย’ และเกือบจะเป็นอาหาร...เท่านั้น