WAY to READ: ‘ปรัชญาเกรียน’ บทสัมภาษณ์ว่าด้วยตัวตน สมบัติ บุญงามอนงค์

นิธิ นิธิวีรกุล เปิดบทสัมภาษณ์ปรัชญาแบบเกรียนๆ ของ สมบัติ บุญงามอนงค์ โดย ธิติ มีแต้ม ตั้งแต่เริ่มงานเอ็นจีโอ วิพากษ์เพื่อนร่วมวงการ จนถึงประเด็นการเมืองที่ความเกรียนของ 'หนูหริ่ง' ชวนให้มองถึงความเกี่ยวเนื่องกันของการเมืองสีเสื้อ

ประวัติศาสตร์ไม่ได้เดินย้อนหลัง แต่ว่ายวนไม่รู้จบ

เก็บความจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ 'มองย้อน 3 เหตุการณ์เดือนพฤษภา มองไปข้างหน้าอนาคตสังคมไทย' เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 มองย้อนเหตุการณ์สำคัญในเดือนพฤษภาคมสามเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 การล้อมปราบ 2553 และรัฐประหาร 2557 ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น