Way to Read: You คลั่ง รัก น้ำตา

วรรณกรรมรักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเหตุผลของความรัก หากถูกกำกับด้วยความบ้าคลั่ง คำโหก ถ้อยคำหยาบคาย ความโศกเศร้าที่ละลายคละเคล้าอยู่ในโลกสมัยใหม่ นี่คือเรื่องราวที่ดำเนินบนหน้ากระดาษของ 'You/เธอ' อ่านโดย นิธิ นิธิวีรกุล