ไทยแลนด์แดนคนแกร่ง กับการนำเข้าปลาจากฟุกุชิมะ

กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อไทยเป็น ‘ประเทศแรกในโลกที่ยอมรับสินค้าประมงจากพื้นที่ฟุกุชิมะ’ โดย 'ไม่ตรวจสอบซ้ำ' ว่าสินค้าประมงนี้มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน และนี่คือรายละเอียดว่าลึกลงไปกว่ายอดภูเขาน้ำแข็งคือขั้นตอนการทำงานที่พิลึกพิกลของรัฐไทย การค้าระหว่างประเทศ และเสียงอันดังของกลุ่มทุน

Fukushima Water น้ำแร่พร้อมสารปนเปื้อนวางจำหน่ายแล้ว

เปิดตัวน้ำแร่ขวดใหม่ล่าสุด Fukushima Water เครื่องดื่มให้พลังงานที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ในปริมาณมากกว่าขวดอื่นๆ ที่สำคัญมาพร้อมสารกัมมันตภาพรังสี เพราะมาจากแหล่งน้ำรอบๆ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่ระเบิดขึ้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว