Master AI คุณครูปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายวงการ ตั้งแต่อุตสาหกรรมยันธุรกิจ เกษตรกรรมยันการแพทย์ การศึกษาเองก็เช่นกัน ที่ ครูจุ๊ย-กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ จะนำมาเล่าให้ฟังว่า 'AI' ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยสำคัญในการศึกษาสมัยใหม่ได้มากทีเดียว

ห้องเรียนนี้ไม่มีครู

หากให้นึกภาพห้องเรียนที่ไม่มีครู ภาพแรกที่นึกออกคือการเรียนกับอาจารย์ที่ส่งสัญญาณจากเทปมาขึ้นจอ แต่นี่คือการให้เด็กประถมได้สร้างห้องเรียนของตัวเอง ทำงานจริง ตั้งแต่การสวมบทอาชีพ ไปจนถึงการเรียนผ่านโลกเสมือน VR

คืนสู่เหย้าชาวโรงเรียน

บทสรุปวิวัฒนาการการศึกษาของมนุษย์ ตอนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องของอารยธรรมการศึกษาของยุโรป ตั้งแต่ยุคปฏิรูปการศึกษา ตำราและทฤษฎีของนักคิด ระบบโรงเรียนที่คุ้นตา มาถึงเทคโนโลยีที่ทำให้การเรียนการสอนทำได้บนโลกออนไลน์