‘VAR’ ไขคดีดังในประเทศเหลื่อมล้ำ ที่ความยุติธรรมชำรุด

ประเทศไทยแลนด์แดนอะเมซิ่ง มีคดีลี้ลับและอุดมไปด้วยเรื่องราวที่เป็นปริศนาจำนวนไม่น้อย หลักฐานกล้องวงจรปิดไม่ภาพหายก็กล้องเสีย จะดีกว่าไหมถ้าระบบ VAR สามารถนำมาใช้ในกรณีอื่นๆ ได้มากกว่าฟุตบอล กรณีปริศนาเหล่านี้อาจถูกไขกระจ่างมากขึ้นก็ได้

ทลายพรมแดนที่คลุมเครือ: การเข้ามาของ VAR และ กระบวนการยุติธรรมในวงการลูกหนัง

จะเป็นเช่นไร หาก FIFA ได้นำระบบเทคโนโลยี VAR-Video Assistant Referee เข้ามาตัดสินความไม่ชัดเจนของการแข่งขันฟุตบอลโลกตั้งแต่ครั้งอดีต