แถลงการณ์เครือข่ายจับตาเลือกตั้ง 66: สรุป 7 บทเรียนเลือกตั้งล่วงหน้า และ 4 ข้อเสนอถึง กกต.

11 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2566 ออกแถลงการณ์ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปล่วงหน้า-นอกเขต วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 2.2 ล้านคน และจากการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เครือข่ายฯ มีข้อกังวล 7 ประเด็น ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ กปน. เขียนหมายเลขเขตเลือกตั้งผิด เครือข่ายฯ มีข้อกังวลต่อระบบการจัดฝึกอบรมและให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เนื่องจากพบว่า กปน. บางส่วนมีความเข้าใจในกระบวนการที่คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะขั้นตอนการเขียนรายละเอียดบนซองใส่บัตรเลือกตั้งผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ระบุหมายเลขเขตเลือกตั้งผิด โดยเขียนเป็นรหัสไปรษณีย์แทน และระบุเลขรหัสเขตเลือกตั้งผิดเขต ซึ่งมีข้อกังวลว่าจะทำให้บัตรเลือกตั้งถูกส่งกลับไปไม่ถึงเขตเลือกตั้งตามภูมิลำเนา และอาจทำให้ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 2. ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเสียสิทธิกว่า 200,000 คน แม้ว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิกว่าร้อยละ 91 คิดเป็นจำนวน 2 ล้านคนโดยประมาณ แต่ยังเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่มีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเป็นจำนวนกว่า 200,000 คน ซึ่งส่งผลกระทบสำคัญต่อผลการเลือกตั้ง การที่มีประชาชนเสียสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากเช่นนี้ เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการทบทวนว่า การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวก และการจัดมาตรการรองรับการใช้สิทธิที่เพียงพอต่อผู้มาใช้สิทธิจำนวนมากหรือไม่ อีกทั้งยังไม่พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง … Continue reading แถลงการณ์เครือข่ายจับตาเลือกตั้ง 66: สรุป 7 บทเรียนเลือกตั้งล่วงหน้า และ 4 ข้อเสนอถึง กกต.