จับตู้คอนเทนเนอร์ไปรมแก๊ส

toxic container EU

 

ทุกสัปดาห์จะมีตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าต่างๆ มาเทียบท่าที่ยุโรป 1 ล้านตู้ และ 1 ใน 5 ตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนในระดับอันตราย

การปนเปื้อนดังกล่าวเกิดจากกระบวนการรมแก๊สตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ก่อนขึ้นเรือ สำหรับสินค้าบางชนิดเช่น อาหารและเสื้อผ้า ถือเป็นข้อบังคับ เพื่อกำจัดแบคทีเรีย แมลง และเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปะปนมาได้ แม้สารเคมีที่ใช้รมจะไร้สีไร้กลิ่น แต่สามารถส่งผลกระทบตั้งแต่คนงานท่าเรือ เจ้าหน้าที่ ตม. คนขับรถ พนักงาน ไปจนถึงผู้บริโภค

ปี 2010 ทีมศึกษาจากสถาบัน Occupational and Maritime Medicine ใน Hamburg University พบความเสี่ยงจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกรมแก๊ส โดยสรุปผลว่าร้อยละ 97 ของตู้คอนเทนเนอร์พบสารตกค้างอย่าง ไดคลอโรอีเทน เมธิลโบรไมด์ รวมทั้งสารก่อมะเร็งอย่าง เบนซีน และโทลูอีน ขณะที่คอนเทนเนอร์ร้อยละ 19 มีปริมาณสารตกค้างเกินระดับความเสี่ยงที่ได้รับอนุญาตจากสหภาพยุโรป

 

ที่มา: worldcrunch.com

อภิรดา มีเดชจับตู้คอนเทนเนอร์ไปรมแก๊ส

Related Posts

20 สารเคมีใกล้ตัวกับโอกาสการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น

ในชีวิตประจำวัน สารเคมีอันตรายมากมายรอบตัวเราเป็นตัวการก่อมะเร็ง นี่คือรายชื่อสารก่อมะเร็ง (carcinogens) บางส่วน ที่ถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์ alternet.org เพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างๆ ของสารพิษก่อมะเร็งใกล้ตัว

มนุษย์ซูเปอร์มาร์เก็ต ห่วงโซ่อุปทาน และอาหารที่ยั่งยืน

งานเสวนา 'มนุษย์ซุปเปอร์ (มาร์เก็ต)' จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก และองค์การอ็อกแฟมประเทศไทย ว่าด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปและกระจายสินค้า เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

เมื่อยุโรปสั่งปิดบังศรัทธา

อังคารที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป ตัดสินว่า นายจ้างมีสิทธิ์ห้ามลูกจ้างไม่ให้แสดงออกถึงสัญลักษณ์และสวมเครื่องแต่งกายซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา และแนวคิดทางการเมือง เช่น การสวมฮิญาบ หรือการสวมกางเขนที่สังเกตเห็นได้ชัด