NEWS - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
NEWS
ประมวลสถานการณ์การชุมนุมประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่ฮ่องกง จากจุดเริ่มต้น วันชุมนุมใหญ่ และนัดหมายชุมนุมครั้งต่อไปที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าแผ่นดินฮ่องกงไปไม่มีวันเหมือนเดิม
'รัฐอากาศยาน' คือปาฐกถาดิเรกชัยนาม ประจำปี 2562 โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กล่าวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองบรรณาธิการ WAY เล็งเห็นว่าเป็นบทปาฐกถาที่มีประโยชน์และน่าสนใจ จึงถอดความมาเผยแพร่ ณ ที่นี้