Category: NEWS | waymagazine.org | นิตยสาร WAY
NEWS
41 ปีผ่านไป เราเพิ่งรู้จักเรื่องราวของ วิชัย เกษศรีพงศ์ษา และ ชุมพร ทุมไมย สองช่างไฟฟ้าที่ถูกแขวนคอที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนกันยายน 2519 ก่อนที่นักศึกษาจะนำการฆาตกรรมสองช่างไฟฟ้ามาแสดงละครในวันที่ 5 ตุลาคม เช้าวันถัดมาเกิดการสังหารหมู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องราวของสองช่างการไฟฟ้าถูกเผยแพร่ผ่านหนังสารคดีเรื่อง 'สองพี่น้อง (The Two Brothers)' และการทำงานของคณะทำงานโครงการ 'บันทึก 6 ตุลา' (Documentation of Oct 6)
บทวิพากษ์ถึงประเทศเหลื่อมล้ำ-ความยุติธรรมชำรุด โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ในนามตัวแทนพรรคสามัญชน