25 ข่าวที่ไม่เป็นข่าวแห่งปี 2016-2017 (4)

Project Censored คือโครงการวิจัยทางด้านสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยโซโนมาสเตท (Sonoma State University) สหรัฐอเมริกา ทุกปีจะจัดอันดับ 25 ข่าวสำคัญที่ไม่ถูกนำเสนอในสื่อกระแสหลัก และนี่คือข่าวอันดับ 10-6

12 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ในปี 2017

ปี 2017 มีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ดีและง่ายใกล้เคียงคนปกติ และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นให้การรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความคาดหวังว่า เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวมากขึ้น

25 ข่าวที่ไม่เป็นข่าวแห่งปี 2016-2017 (3)

Project Censored คือโครงการวิจัยทางด้านสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยโซโนมาสเตท (Sonoma State University) สหรัฐอเมริกา ทุกปีจะจัดอันดับ 25 ข่าวสำคัญที่ไม่ถูกนำเสนอในสื่อกระแสหลัก และนี่คือข่าวอันดับ 15-11

กิจการพลเรือนภายใต้การแทรกซึมของกองทัพ

แม้ยุคสงครามเย็นจะสิ้นสุดไป แต่บทบาทของกองทัพในเงาร่างของ กอ.รมน.ยังไม่ยุติ ขณะเดียวกันยังมีความพยายามที่จะแทรกซึมอุดมการณ์บางอย่างแฝงฝังไว้ในมวลชนจัดตั้ง เพื่อบดขยี้ประชาชนผู้เห็นต่างในการสู้รบทางการเมือง

เมื่อนักเรียนจีนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษ

กระแสการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวจีนผู้ร่ำรวย ผลที่ตามมาไม่ใช่เพียงชาวจีนถือวีซ่านักเรียนมากที่สุดในกลุ่มนักเรียนต่างชาติของสหราชอาณาจักร ยิ่งใหญ่กว่านั้น พวกเขาเข้าไปช่วยสร้างการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนเกาะแห่งนี้ด้วย!

25 ข่าวที่ไม่เป็นข่าวแห่งปี 2016-2017 (2)

Project Censored คือโครงการวิจัยทางด้านสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยโซโนมาสเตท (Sonoma State University) สหรัฐอเมริกา ทุกปีจะจัดอันดับ 25 ข่าวสำคัญที่ไม่ถูกนำเสนอในสื่อกระแสหลัก และนี่คือข่าวอันดับ 20-16

บ้านพี่เมืองน้องแบบอำนาจนิยม ทุนไทยในพม่าและลาว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยโครงการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทำให้มีเอกชนจากไทยเดินทางไปลงทุนในพม่าและลาว นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ในงานเสวนาภายใต้หัวข้อ Public Spheres and Thai Hydro Power Dams in Laos และ รัฐอำนาจนิยมแบบรวมศูนย์และการเมืองของความไม่แน่นอน (แบบไทยๆ)

ถึงเวลาการเมืองระหว่างประเทศต้องรับมือซอมบี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ ‘จากซอมบี้ถึง Walking Dead: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง และความ (ไม่) ตาย’ และแนะนำหนังสือ 'ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)' เล่าความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเมืองและการรับมือกับซอมบี้