Short Story - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Short Story
ชวนอ่านงานของ ช.แสงเพ็ญ นักเขียน นักประพันธ์ และนักหนังสือพิมพ์ในช่วงรุ่นรอยต่อแห่งทศวรรษ 2480-2490-2500 ผลงานของเขาบางเรื่องเหมือนเป็นงานที่ “แปร” หรือ “แปลง” มา หรือไม่ก็อาจได้ “พล็อต” มาจากต่างประเทศ ไม่ผิดแผกไปจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงร่วมยุคร่วมสมัยนั้น เรื่อง'นางพราย?' นี้ จัดเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นชวนสวาท (erotic) ที่มีชั้นเชิงเรียบง่าย แต่กระตุ้นจินตนาการได้เพริดนัก ไม่ว่าผู้ประพันธ์จะแต่งขึ้นหรือแปลงมา ก็ต้องถือว่าอ่านแล้วน่าพิศวงเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเรียกว่าเป็นเรื่องผี-ก็ไม่ใช่ เป็นเรื่องแฟนตาซี-ก็ไม่เชิง แต่อ่านแล้วได้อารมณ์วาบหวิวชวนสวาทแบบอ่อนๆ
ภาษาของนักเขียนเหมือนกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่เข้าไปปักหลักถ่ายทำในเมืองเสื่อมโทรม หรือไม่ก็เซ็ตเอาท่อระบายน้ำ กองขยะ เพิงพักโกโรโกโสปักลงในคลองน้ำเน่า แหล่งอาชญากรรม ผู้คนที่ดำรงตนในด้านมืด ผลที่ได้คืองานวิชวลดิบกร้าน แสงแข็ง เพราะดวงอาทิตย์ร้อนแรง อุณหภูมิสีของภาพของภาษาจัดอยู่ในเขตโซนร้อน ขอต้อนรับนักอ่านสู่ 'ถนนคนธรรพ์' เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนบ้า หรือไม่แน่เขาก็บ้าไปแล้วจริงๆ