LIFE - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
LIFE
บันทึกการเดินทางไปเมียนมาร์ สำรวจพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งระบบนิเวศเคยอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันทำไม่ได้แม้แต่จะหาเลี้ยงปากท้องตัวเอง สืบเนื่องจากการเข้ามาของโรงงานปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จนต้องอพยพออกจากบ้านเกิดตัวเองสู่การเป็นแรงงาน
บันทึกเดินทางข้ามทวีปไปพบกับชาว 'ฮิมบา' ไม่ไกลจากพรมแดนนามิเบียและแองโกลา อดีตชนเผ่าแห่งแอฟริกาตกเป็นฝ่ายถูกกระทำจากมหาอำนาจเยอรมนี จนกลายเป็น 'การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' แต่แนวคิดและวิถีแบบฮิมบายังอยู่ และมีปรากฏในภาพยนตร์ 'Black Panther'