LIFE - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
LIFE
หมวดที่ 1 แนวปฏิบัติทั่วไป หมวดที่ 2 หน้ากาก หมวดที่ 3 การล้างมือและแอลกอฮอล์ หมวดที่ 4 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการกักตัว หมวดที่ 5 แพทย์และโรงพยาบาล หมวดที่ 6 การปฎิบัติตัวและป้องกันตัวเองในที่สาธารณะ
15 ปีเต็ม นับจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ปะทุขึ้น สถานการณ์ทำให้มีผู้สูญเสียชีวิตจำนวนมาก ส่วนคนที่ยังอยู่ก็มีปัญหาภายในจิตใจ กลุ่มหนึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงในฐานะญาติหรือคนในครอบครัว แต่อีกกลุ่มเราพบว่า คนที่เข้าไปทำงานเยียวยาจิตใจในพื้นที่ มักถูกความเศร้าของผู้ที่อยู่ตรงหน้ากลืนกินเสียเอง การฟังเรื่องเล่าซ้ำๆ ย้ำๆ ทำให้ผู้รับฟังดำดิ่ง เพราะเรื่องเศร้าบางคำก็มาจากปากของคนใกล้ชิด เหตุการณ์บางฉากก็เกิดซึ่งหน้า ภารกิจดึงผู้เยียวยาให้หลุดจากหลุมดำแห่งความเศร้า สู่แสงสว่างแห่งความหวังจึงเกิดขึ้น