waymagazine.org | นิตยสาร WAY - bitter life, better world
Slider
Highlight
Image is not available
ประเทศเหลื่อมล้ำกับความยุติธรรมที่ชำรุด
เมื่อรัฐบาลบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาประมงทำลายล้างที่นานาประเทศเรียกร้อง แต่เหมือนกับว่ากฎหมายที่บังคับใช้ประหนึ่งเครื่องแต่งกายที่รัฐวัดตัวนายกรัฐมนตรี แต่บังคับให้คนทั้งประเทศสวมใส่
Image is not available
ครูฟินแลนด์ที่โรงเรียนเพี้ยนพินฯ
เมื่อครูจากฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษา ดีที่สุดในโลกมาสาธิตการสอนในโรงเรียนเพี้ยนพินฯ เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาเพียง 1 วันกับการใช้ทุกศาสตร์กระตุ้นและเชื่อมโยงให้เด็กสนุกกับทุกวินาทีของการเล่น
Image is not available
การศึกษาคือแสงอาทิตย์ เด็กหญิงคือดอกทานตะวัน
พวกเธอยากจน บางคนไม่มีพ่อแม่ บางคนไม่มีสัญชาติ บางคนถูกขังไว้ในแบบแผนชีวิตที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
เยนา
เยนา (กรุงเทพ) live at home
"เยนา" มิตรสหายดนตรีที่ร้องขับขานเกี่ยวกับสังคม และบทเพลงเปื้อนคราบน้ำตาของเด็กขายกุหลาบ มาฟังการเล่นสดผสมกับบรรยากาศในบ้านที่ดูเป็นกันเองอย่างเพลง "กรุงเทพ"
solitude is bliss
Solitude is Bliss (ย้ายรัง) live at Play Yard
"ความสันโดษเปรียบดั่งความสุขที่ไม่สิ้นสุด" อีกหนึ่งมิตรสหายดนตรีจากเชียงใหม่ ที่หอบเสื้อผ้าและจิตวิญญาณเข้ามาถ่ายทอดบทเพลงในนามซื่อวง Solitude is Bliss
อีสาน
อีสานในความทรงจำ และวันพรุ่งนี้
"คุณมีความทรงจำเกี่ยวกับอีสานอย่างไร" มากกว่าการทบทวนถึงวันวาน เราชวนคุยถึงสถานการณ์ของปัจจุบันและฝันของวันพรุ่งนี้
อีสาน
คนข้างล่างได้อะไรจาก EEC
โครงการเดียวกัน ฟากหนึ่งยกมือสนับสนุนสุดเหยียด อีกฝั่งยกมือคัดค้านสุดกำลัง กระนั้นฝันร่วมของคนข้างล่างคืออะไร นี่คือบางเสียงจากคนในพื้นที่ EEC วันพรุ่งนี้ของพวกเขาอยากเห็นบ้านของตนเป็นอย่างไร
Slider
Latest Story
Consumer
Image is not available

มีผู้หญิงเสียชีวิตจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยถึง 70,000 คน/ปี โดย 95% มาจากประเทศที่กำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคน รวมถึงบุคลากรในระบบสุขภาพ พร้อมจะทำความเข้าใจ ‘การทำแท้งปลอดภัย’ เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง

Slider