waymagazine.org | นิตยสาร WAY - bitter life, better world
I READ THEREFORE I AM
Slider
Highlight
Image is not available
สุขสันต์วันครบรอบอภิวัฒน์สยาม
นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การอภิวัฒน์ของคณะราษฎรยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่หลายแห่ง ความหมายและนัยของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ล้วนสื่อถึง ‘การเปลี่ยนแปลงการปกครอง’ ให้อำนาจมาอยู่มือ ‘ราษฎร’
Image is not available
ประเทศเหลื่อมล้ำกับความยุติธรรมที่ชำรุด
เมื่อรัฐบาลบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาประมงทำลายล้างที่นานาประเทศเรียกร้อง แต่เหมือนกับว่ากฎหมายที่บังคับใช้ประหนึ่งเครื่องแต่งกายที่รัฐวัดตัวนายกรัฐมนตรี แต่บังคับให้คนทั้งประเทศสวมใส่
Image is not available
ครูฟินแลนด์ที่โรงเรียนเพี้ยนพินฯ
เมื่อครูจากฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษา ดีที่สุดในโลกมาสาธิตการสอนในโรงเรียนเพี้ยนพินฯ เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาเพียง 1 วันกับการใช้ทุกศาสตร์กระตุ้นและเชื่อมโยงให้เด็กสนุกกับทุกวินาทีของการเล่น
Image is not available
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในความคิด เวียง-วชิระ บัวสนธ์
ในฐานะบรรณาธิการผู้จัดพิมพ์หนังสือเกือบทุกเล่มของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เวียง-วชิระ มองเห็นพัฒนาการทางความคิดและรูปแบบการนำเสนอของนักคิดนักเขียนคนสำคัญของสังคมไทย นี่คือ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในความคิดเวียง-วชิระ บัวสนธ์
Image is not available
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในความคิด นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
ในฐานะรุ่นน้อง นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ไม่เคยมองเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็น ‘ฮีโร่’ สำหรับเธอ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล คือมนุษย์คนหนึ่ง
Image is not available
การศึกษาคือแสงอาทิตย์ เด็กหญิงคือดอกทานตะวัน
พวกเธอยากจน บางคนไม่มีพ่อแม่ บางคนไม่มีสัญชาติ บางคนถูกขังไว้ในแบบแผนชีวิตที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น
เยนา
เยนา (กรุงเทพ) live at home
"เยนา" มิตรสหายดนตรีที่ร้องขับขานเกี่ยวกับสังคม และบทเพลงเปื้อนคราบน้ำตาของเด็กขายกุหลาบ มาฟังการเล่นสดผสมกับบรรยากาศในบ้านที่ดูเป็นกันเองอย่างเพลง "กรุงเทพ"
solitude is bliss
Solitude is Bliss (ย้ายรัง) live at Play Yard
"ความสันโดษเปรียบดั่งความสุขที่ไม่สิ้นสุด" อีกหนึ่งมิตรสหายดนตรีจากเชียงใหม่ ที่หอบเสื้อผ้าและจิตวิญญาณเข้ามาถ่ายทอดบทเพลงในนามซื่อวง Solitude is Bliss
Slider
Latest Story
Consumer
Image is not available

รวมบทความ รายงานพิเศษ ว่าด้วยพาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต สารเคมีทางการเกษตรที่นักวิชาการและภาคประชาชนเห็นพ้องว่าต้องแบน

Slider