Watch - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Watch
ภาพยนตร์สารคดีเปิดเผยเบื้องหลังของเกมเมอร์ผู้ใช้ชีวิตด้วยเกม 'Living the Game' เมื่อเกมไม่ใช่เพียงความบันเทิง แต่เป็นการแข่งขัน-ทั้งกับฝ่ายตรงข้าม และตัวเอง บุคคลเหล่านี้มีอยู่จริง ทุกสิ่งในชีวิตของพวกพวกเขาคือเกม และความเป็นความตายบนหน้าจอ