Focus - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Focus
ถ้อยแถลงคำต่อคำของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หลังมติ 8 ต่อ 1 เสียง สั่งให้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่จากกรณีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด
การวางกลไกตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ของคณะรัฐประหาร คสช. แสดงให้เห็นการถ่ายอำนาจที่เคยมาจากประชาชนไปยังคณะบุคคลที่ส่วนใหญ่ยังคงมาจากกองทัพและรัฐราชการ ขณะที่สถานการณ์การปราบปรามประชาชนอย่างหนักในช่วงแรกของการยึดอำนาจ ก็เปลี่ยนแปลงในช่วงหลัง เมื่อมีการใช้กฎหมายที่ตราขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในยุคคณะรัฐประหารมากขึ้น