Focus - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Focus
อ่านงานศึกษาภาษาและชุดคำที่ถูกนำมาใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ตั้งแต่รัฐประหาร 2549 เป็นต้นมา ของทั้งพันธมิตร นปช. กปปส. ว่ามุ่งประเด็นไปที่การเปลี่ยนทางภูมิทัศน์ทางการเมืองอย่างไร
'ประตูแดง' คือชื่ออย่างไม่เป็นทางการของประตูรั้วเหล็กที่ร่างของสองพนักงานการไฟฟ้านครปฐมถูกแขวนอยู่ ก่อน 6 ตุลา 19 จะเริ่มต้น นี่คือหนึ่งในชนวนเหตุของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และวัตถุพยานชิ้นนี้กำลังถูกย้ายเข้าสู่พิพิธภัณฑ์