Focus - 2/11 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Focus
ผลกระทบจากการตัด GSP (สิทธิพิเศษทางภาษี) ของสหรัฐต่อไทย นำมาซึ่งความสูญเสียต่อมูลค่าการส่งออก บทความนี้วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา ผลกระทบ และนำเสนอทางออกเพื่อการปรับตัวของไทย
หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่หลายฉบับมีโฆษณาปรากฏหราบนหน้าหนึ่งเหมือนกัน พร้อมกัน ในเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ข้อความนั้นคือคำโฆษณาว่า "โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี โรงไฟฟ้าแห่งแรกบนแม่น้ำโขง ที่มีวิถีธรรมชาติเป็นต้นแบบ" ข้อความนั้นด้านหนึ่งคือประกาศให้ทราบว่าวันเดียวกันนี้โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเดินหน้าเต็มกำลังอย่างเป็นทางการ แต่อีกด้านก็ชวนเรากลับไปทบทวนว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้เขื่อนบ้าง