Focus - 3/8 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Focus
'ประตูแดง' คือชื่ออย่างไม่เป็นทางการของประตูรั้วเหล็กที่ร่างของสองพนักงานการไฟฟ้านครปฐมถูกแขวนอยู่ ก่อน 6 ตุลา 19 จะเริ่มต้น นี่คือหนึ่งในชนวนเหตุของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และวัตถุพยานชิ้นนี้กำลังถูกย้ายเข้าสู่พิพิธภัณฑ์
ถ้อยแถลงคำต่อคำของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หลังมติ 8 ต่อ 1 เสียง สั่งให้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่จากกรณีถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด