Interview - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Interview
ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ กรุงเทพคริสเตียน
สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้ การใส่ยูนิฟอร์มคือการปกปิด และการใส่ชุดไปรเวทคือการเปิดเผยความจริง สิ่งที่เขาทำคือจำลองโลกใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนเห็นต่างมาย่อไว้ในโรงเรียน แต่ฟีดแบ็คที่ได้กลับมาคือ ว่างนักเหรอ เอาเวลาไปทำเรื่องอื่นที่สำคัญกว่า...ดีกว่า 
ในขอบเขตวิชาการ “คนไทยมากจากไหน” สามารถตอบได้อย่างตรงไปตรงมาจากการสกัด DNA แล้วโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนกลุ่มต่างๆ แต่ในอีกขอบเขต ‘รัฐชาติ’ ถือเป็นคำถามสำคัญสำหรับการสร้างประวัติศาสตร์ในอุดมการณ์รัฐชาติ เพื่อหารากเหง้าว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม แต่จะตรงไปตรงมาแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง