พัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคมให้เด็กไทย

เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning Skills: SEL) เช่น การร่วมมือ การสื่อสาร และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นทักษะสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

อย่าปล่อยให้เด็กถูกเท

ปัจจุบันมีเด็กที่ต้องเผชิญกับภาวะเปราะบางไม่ต่ำกว่า 3.17 ล้านคน มีทั้งเด็กที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา บางกลุ่มขาดสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ได้รับการรับรองสิทธิการเป็นพลเมือง ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดคุณภาพชีวิต เด็กๆ เหล่านี้ไม่ควรถูกทอดทิ้งดูดาย

จัดระเบียบสมองส่วนหน้า พัฒนา 9 ทักษะ EF

การพัฒนากระบวนการทางความคิดและการจัดการของสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0-6 ขวบ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพ

ไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหน

ชีวิตสั้น...แต่การรอรถเมล์นั้นยาววว ทุกวันนี้ มีผู้ใช้บริการรถเมล์กว่า 3 ล้านคนต่อวัน แต่มีจำนวนรถที่วิ่งให้บริการทั้งหมด 2,715 คัน มาดูกันว่า ในหนึ่งวันเราต้องสูญเสียเวลาไปเท่าไหร่ กับการรอคอยรอรถเมล์ในประเทศเฮง เฮง

เด็กกับพฤติกรรมรุนแรง

หากสืบสาวให้ลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยของพฤติกรรมรุนแรงในเด็ก จะพบว่าจุดเริ่มต้นของปัญหามักมาจากคนในครอบครัวที่ทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างให้เด็กประพฤติตาม เช่นนี้แล้วการแก้ปัญหาที่ตัวเด็กแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไป

12 อาการป่วยทางจิต

เรียนรู้และเข้าใจ 12 อาการป่วยทางจิตที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนยิ่งกว่าการเรียกเหมารวมง่ายๆ ว่า ‘บ้า’ อาการที่ว่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว กระทั่งตัวคุณเอง

ดีต่อลูก…ดีต่อแม่ กิน ‘โฟลิก’ 3 เดือนก่อนท้อง

สถิติเด็กแรกเกิดในประเทศไทย พบว่า แต่ละปีมีเด็กพิการแต่กำเนิดราว 30,000 คน ด้วยเหตุนี้ ‘ว่าที่คุณแม่มือใหม่’ จึงควรรับประทานวิตามิน ‘โฟลิก’ (Folic) วันละ 1 เม็ด ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน จนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยง

ครอบครัวไทยยุค AGING SOCIETY

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรของไทยส่งสัญญาณว่าเราได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้ว นี่คือสถิติและการคาดการณ์ด้านประชากรศาสตร์เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย