Interview - 2/26 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Interview
ชวนอาจารย์พวงทองพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่า 'รัฐลอยนวลพ้นผิด'
'วิกฤติเศรษฐกิจ' มักถูกตีตกด้วยตัวเลขการส่งออกและ GDP สวนทางกับความเป็นจริงที่ประชาชนตาดำๆ บอกว่า ปัญหาปากท้องนั้น 'ของจริง' เพียงแต่คนจำนวนน้อยนิดที่เกี่ยวพันกับตัวเลขข้างต้นเท่านั้น ที่รวยและลอยตัว จนวิกฤติแค่ไหนพวกเขาก็ยากจะสะดุ้งสะเทือน