หมู่บ้านนี้่ หนีภัยสงคราม

ืNishira 01

 

ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในโคลอมเบีย ระหว่างรัฐบาลโบโกตากับกองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลอมเบียหรือ  FARC (กลุ่มกบฏนิยมมาร์กซิสม์) ที่ยืดเยื้อมากว่า 60 ปี

เพื่อหลีกหนีความสูญเสีย เหล่าสตรีได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อว่า ‘นาชิรา’ (Nashira แปลว่า เพลงรัก) ในเมืองกาลิทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ โดยมีต้นทุนจากการนำขยะรีไซเคิลมาสร้างเป็นบ้านและข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงนำกระดาษรีไซเคิลมาผลิตเป็นเงินสกุล ‘นาชิรา’ เพื่อใช้แลกเปลียนสินค้ากันเองอีกด้วย โดยเงินนี้อิงตามหน่วยเงินเปโซของประเทศโคลอมเบีย

ที่นี่ผู้หญิงเป็นกำลังหลักในการก่อร่างสร้างหมู่บ้าน แม้แต่บ้านจากวัสดุรีไซเคิลทั้ง 41 หลัง พวกเธอก็ยังสร้างกันเอง ส่วนผู้ชายนั้นเข้ามาช่วยงานบางประเภทเท่านั้น

04

 

ผู้หญิงบางคนซึ่งสูญเสียบ้านเดิมจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ก็ได้ย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นาชิรา ที่นี่พวกเธอสามารถพึ่งพึงตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยการประกอบอาชีพด้านเกษตรอินทรีย์และการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นอกจากผลิตใช้กันเองแล้วยังส่งขายในพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย

หมู่บ้านนาชิราแห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ที่เหล่าสตรีชาวโคลอมเบียจะได้หลบหนีจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายนอก และเป็นต้นแบบที่ดีต่อสังคมโลกในด้านการดำรงชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

*******************************

ที่มา : aljazeera.com

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

เป็นหญิงแกร่งหลังบ้าน WAY ที่แท้จริง อาจมีผลงานปรากฏสู่สายตาไม่ถี่บ่อยนัก แต่ทุกชิ้นรับประกันคุณภาพจากประสบการณ์ในสายงานข่าวที่คลุกคลี ทั้งสัมภาษณ์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะหมู่บ้านนี้่ หนีภัยสงคราม

Related Posts

25 เมืองอันตรายที่สุดในโลก

เปิดโผรายชื่อ 25 เมืองที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมากที่สุดในโลก พิจารณาตามอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เกิดจากความยากจน ยาเสพติด ปัญหาทางการเมือง และ ความแตกต่างระหว่างชนชั้น