'รูรั่ว' นโยบายแอลกอฮอล์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘รูรั่ว’ นโยบายแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่การจัดการปัญหาที่เกิดจากการดื่มเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นวัยที่ควรได้รับภูมิคุ้มกัน ทว่าการแก้ไขปัญหาในหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยัง ‘มึนเมา’ กับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไร้ประสิทธิผล และไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง

ปัญหามันอยู่ตรงไหน…ลองไปดูกัน

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

130627 Info - แอลกอฮอล์

 

 

หมา่ยเหตุ : ติดตาม รายงานชุดนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยโดยละเอียดได้่ในสัปดาห์หน้า

 

สนับสนุนโดย

 

Author

ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
อาร์ตไดเร็คเตอร์ผู้ได้รับอาญาสิทธิ์ชี้ขาดรสนิยมด้านวิชวลขององค์กร หากสงสัยว่าเหตุใดงานของณขวัญจึงมีลายเซ็นช่างคิดอยู่เสมอ คำตอบคือเขาน่าจะเป็นนักออกแบบไม่กี่คนในประเทศนี้ที่อ่านหนังสือราวกับปลวกแทะ และมีขีดความสามารถในการเขียนงานสร้างสรรค์ ทุกเช้าเขาจะใช้เวลาเงียบๆ บดกาแฟด้วยแรงมือ แล้วหยดน้ำร้อนรอเวลา