มนุษย์ซูเปอร์มาร์เก็ต ห่วงโซ่อุปทาน และอาหารที่ยั่งยืน

งานเสวนา 'มนุษย์ซุปเปอร์ (มาร์เก็ต)' จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก และองค์การอ็อกแฟมประเทศไทย ว่าด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปและกระจายสินค้า เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

Consumer Channel : ขนมชายแดน บาทเดียวก็ป่วยได้

ไปดูที่มาของขนมชายแดน ขนมห่อละบาทที่คุณอาจจะเคยกินสมัยเป็นเด็ก เราไม่ได้พาไปรำลึกความหลัง หากแต่พาไปรู้จักโทษ และที่มาที่อาจทำให้กินไม่ลง

ผู้บริโภคไทย เต็มใจถูกหลอก

"ช่างมัน ฉันไม่แคร์" เป็นพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในสายเลือดของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งยอมถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม จนปัญหาเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนรู้สึกชินชา