Rational Choice กับ วารานุส

ไม่ได้กำลังจะแนะนำวิธีการเลือกผู้หญิงอย่างสมเหตุสมผล เพราะวารานุสที่ว่านี้มาจากคำว่า ‘Varanus’ ซึ่งเป็นชื่อในภาษาละตินที่ใช้เรียกสัตว์ในสายพันธุ์นี้ ซึ่งก็คือ ‘ตัวเหี้ย’ นั่นเอง