Dark Side of Life: เดินเข้าไปในโลกของคนใน

ไม่รักดี เลวโดยสันดาน นี่คือภาพคร่าวๆ ของเด็กแว้น - ครั้งหนึ่ง ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข เคยลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัย วิจัยในที่นี้หมายถึงการ 'ใช้ชีวิต' ร่วมกับเด็กแว้น คำอธิบายจากนั้นจับใจความได้ว่า นิยามในประโยคแรกเปลี่ยนความหมายของมันไปมากทีเดียว