ใต้พรม TPP (ตอน1) : มะม่วงกวนเจ้าปัญหา

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค

ภูมิใจเสนอ

ตอน ใต้พรม TPP (ตอน1) : มะม่วงกวนเจ้าปัญหา 

เรื่องของยายมา และมะม่วงกวนเจ้าปัญหา ที่เป็นเรื่องเป็นราวถึงกับขึ้นโรงพักก็เพราะ TPP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค  ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปีข้างหน้า

 

************************

logo

อารยา คงแป้นใต้พรม TPP (ตอน1) : มะม่วงกวนเจ้าปัญหา