WAY Doc: ครูฟินแลนด์ที่โรงเรียนเพี้ยนพินฯ

เมื่อครูจากฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกมาสาธิตการสอนในโรงเรียนเพี้ยนพินฯ เขตบางนา กรุงเทพฯ ระยะเวลาเพียง 1 วันกับการใช้ทุกศาสตร์กระตุ้นและเชื่อมโยงให้เด็กสนุกกับทุกวินาทีของการเล่น เขาสอนอย่างไร เด็กๆ จะได้เรียนแบบไหน แท้จริงแล้วปลายทางของการศึกษาควรเป็นอะไร WAY และ Seedtizen ชวนเราไปเข้าห้องเรียนด้วยกันจากคลิปสั้นๆ นี้

WAY Documentary: สว่างเสมอ

WAY Documentary เสนอสารคดีขนาดสั้น 'สว่างเสมอ' ว่าด้วยโรงเรียนปริยัติธรรม พื้นที่ทางโอกาสการศึกษา

สนามเด็กเล่น

  เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ในระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 268,396 คน ขณะที่จำนวนเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคันมีถึง 29,537 คน จำนวนตัวเลขดังกล่าวและมูลเหตุปัญหาเบื้องต้น ทำให้เด็กและผู้ปกครองในจังหวัดสุรินทร์ / ท้องถิ่นและท้องที่ / หน่วยจัดการศึกษา / หน่วยสนับสนุนการศึกษา และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันจนกลายเป็นโมเดลเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ พวกเขาดึงเด็กและเยาวชนกลับเข้าระบบการศึกษา ประหนึ่งสร้างพื้นที่ให้พลังได้สำแดงออกมา เพราะวัยรุ่นมีพลังประจุในตัวทั้งบวกลบ พื้นที่นี้คือเวทีแสดงพลังด้านบวกของพวกเขา และพวกเขาไม่มองข้ามพลังด้านลบ การกลับเข้าระบบการศึกษาของเด็กบางคน ทำให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ชม สนามเด็กเล่น จากจังหวัดสุรินทร์

WAY 10 ปี: อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 กว่าสามชั่วโมง อธิคม คุณาวุฒิ พูดในร้าน The Writer’s Secret กองบรรณาธิการ WAY คัดเลือกนาทีสำคัญออกมาร้อยเรียงให้เหลือ 15 นาที ที่ว่าด้วย ทางของ WAY

ใต้พรม TPP (ตอน2) : คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค หรือ TPP ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปี หลายความตกลงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเรื่อง พืชผล,การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ และ ยา

ใต้พรม TPP (ตอน1) : มะม่วงกวนเจ้าปัญหา

เรื่องของยายมา และมะม่วงกวนเจ้าปัญหา ที่เป็นเรื่องเป็นราวถึงกับขึ้นโรงพักก็เพราะ TPP หรือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ที่ประเทศไทยกำลังเข้าร่วม ในอีก 2 ปีข้างหน้า