กระจกวิเศษบอกข้าเถิด ใครกำหนดความงามเลิศในปฐพี - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
VDO

กระจกวิเศษบอกข้าเถิด ใครกำหนดความงามเลิศในปฐพี

สัมภาษณ์ ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการอิสระผู้ศึกษาด้านประกวดความงาม สตรีและเพศสถานะ

ใครเป็นผู้กำหนดความงาม ความงามทำหน้าที่อย่างไรในความสัมพันธ์ทางสังคม ความงามแบบไหนเปี่ยมอำนาจทางเศรษฐกิจ โลกในศตวรรษที่ 21 กำลังเนรมิตความงามแบบไหนขึ้นมา

 

 

Author

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
1 ใน 3 คณะบรรณาธิการหนุ่มของ WAY