เมื่อพิการจึงเป็นนักวิจัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
VDO

เมื่อพิการจึงเป็นนักวิจัย

ไม่มีใครรู้จักความเงียบได้ดีไปกว่าคนหูหนวก ไม่มีใครคุ้นชินกับความมืดได้ดีไปกว่าคนตาบอด ไม่มีใครเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงได้ดีไปกว่าผู้ปกครองที่มีลูกเป็นออทิสติก

ไม่มีใครที่จะรู้วิธีแก้ปัญหาได้ดีไปกว่าเจ้าของปัญหา

ความรู้ที่หล่อหลอมมาจากประสบการณ์ชีวิตเป็นความรู้ที่ทรงพลัง ความรู้ที่กลั่นมาจากเลือดเนื้อเป็นความรู้ที่มีชีวิต

WAY Documentary นำเสนอ เรื่องราวของคนพิการหูหนวก ตาบอด และผู้ปกครองที่มีลูกเป็นบุคคลออทิสติก ได้ลุกขึ้นมาทำวิจัย ค้นหาและจัดระบบประสบการณ์ที่อยู่กับความพิการมาตั้งแต่กำเนิด กลั่นออกมาเป็นความรู้เป็นงานวิจัย

พวกเขาหวังผลถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Author

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์
1 ใน 3 คณะบรรณาธิการหนุ่มของ WAY