อันตา จิตตาศิรินุวัตร - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
อันตา จิตตาศิรินุวัตร
อันตา จิตตาศิรินุวัตร
ผมสองสี ไม่มีเฟซบุ๊ก สนใจหลายอย่าง เขียนงานได้ทุกรูปแบบ และถอดเทปได้เร็วพอๆ กับรถเมล์สาย 8 ในตำนาน