ประเด็นก็คือ: ชีวิต คือการแรนด้อม

sila 47-a sila 47-b

โดย ศิลา บัวเพชร

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน นิตยสาร WAY#47
กุมภาพันธ์ 2555

ศิลา บัวเพชรประเด็นก็คือ: ชีวิต คือการแรนด้อม

Related Posts