จีนบังคับใช้ ‘กฎหมายกลับบ้าน’

chinese-law-2

 

กฎหมายคุ้มครองผู้สูงวัยในจีนมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ครอบครัวที่ไม่ได้พักอาศัยกับผู้สูงอายุหรือขาดการดูแลผู้สูงอายุเป็นระยะเวลานานสามารถกลับไปเยี่ยมเยียนและดูแลผู้สูงอายุได้ โดยเจตนาของกฎหมายนี้คือ “ให้การสนับสนุนและการดูแลแก่คนชรา” แต่ก็พบคำถามตามมาว่า หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษอย่างไร

เจ้า เหย่าฮุย ศาสตราจารย์จากสถาบันการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สำรวจข้อมูลผู้เกษียณอายุในจีนพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้มีอายุมากกว่า 60 ปียังอาศัยอยู่กับครอบครัว มีเพียงร้อยละ 6.1 ของผู้สูงอายุที่มีบุตรหลานอยู่ต่างเมือง แต่เพราะประชากรจีนมีจำนวนมหาศาล ร้อยละ 6.1 ในที่นี้ คือผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวราว 83 ล้านคน

จากผลสำรวจประชากรจีนอายุมากกว่า 60 ปีที่มีถึง 70 ล้านคน พบว่า ร้อยละ 40 มีภาวะซึมเศร้า การที่บุตรหลานกลับไปเยี่ยมบ่อยๆ ถือเป็นการสร้างความผ่อนคลายและลดภาวะซึมเศร้าได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นทำได้ลำบากและค่าใช้จ่ายสูง จึงมีคำแนะนำให้ผู้สูงอายุเป็นฝ่ายย้ายตามมาอยู่กับลูก

ปัจจุบันการย้ายถิ่นฐานยังเป็นเรื่องยุ่งยาก อุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ที่จำกัดให้ใช้ได้เฉพาะในบ้านเกิด หากออกมาอยู่ต่างพื้นที่จะไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือทวงสิทธิ์ย้อนหลังได้

ชาวจีนส่วนใหญ่เข้าใจว่าระบบการดูแลผู้สูงอายุทางฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐ ผู้สูงอายุทั้งหมดต้องอยู่ที่บ้านพักคนชรา ทั้งที่ความจริงมีผู้สูงอายุชาวอเมริกันต่ำกว่าร้อยละ10 เท่านั้นที่ต้องพึ่งบ้านพักคนชรา

ที่มา: worldcrunch.com

อภิรดา มีเดชจีนบังคับใช้ ‘กฎหมายกลับบ้าน’

Related Posts

อังกฤษตั้งกระทรวงใหม่ รับมือ ‘ความหว่อง’

รัฐบาลอังกฤษตั้งกระทรวงความเหงาขึ้นเพื่อรับมือกับประชาชนผู้โดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาในประเทศ โดยเป็นการสานต่องานขององค์กรที่เริ่มโดยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานผู้ล่วงลับ โจ คอกซ์

ยิ่งบิน ยิ่งเศร้า: Air Hostess and her Mental Illness

อาชีพที่น่าจะสนุกสุขสบายและมีรายได้ไม่น้อยอย่างแอร์โฮสเตสก็มีดาร์คไซด์ มีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าจากการทำงาน โดยที่เธอหรือเขาก็คงไม่รู้ตัว ความเงียบ ความเหงา ความรัก ความเจ็บปวด ความสัมพันธ์ ทำให้ 'ยิ่งบิน ยิ่งเศร้า' มากพอที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ ‘ไม่ไปต่อ’ 

แถวตรง! ข้อสังเกตต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร 2476 เขาเขียนอะไรไว้ในนั้น

ข้อสังเกตบางประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร ที่อยู่บน 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2476 ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 5 ครั้ง และครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 2505 ก่อนบังคับใช้มาจนถึงทุกวันนี้