เสียงสะท้อนถึง ‘ซีไรต์’ และความหวังในวันพรุ่งนี้

รายงานพิเศษถึงสถานการณ์ปัญหารางวัลซีไรต์ พูดคุยกับนักเขียน คนในวงการหนังสือ ถึงซีไรต์วันนี้และรางวัลด้านวรรณกรรมในอนาคต

ในนาม กอ.รมน. ข้าขอผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาด้วยชีวิต

อันที่จริง นิยามของ ‘ภัยคุกคามความมั่นคง’ สามารถแบ่งแยกได้ชัดกับการต่อต้านโครงการพัฒนาต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน แต่ในยามที่บ้านเมืองถูกปกครองโดยระบอบทหาร กลับทำให้นิยามนี้คลุมเครือหรือพร่าเลือนไปเสีย

WAY to READ: กระดูกสันหลังของชาวนา

หนังสือ 'การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน: ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือของไทย' โดย ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาวนาไทย มายาคติ ความไม่เท่าเทียมในการถือครองที่ดิน ตลอดจนการปราบปรามขบวนการชาวนากระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น

EEC การพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่มี ‘ทางเลือก’

รัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC แต่การใช้กลไกทางกฎหมายสารพัดเพื่อให้ EEC เกิดขึ้นเป็นทางเดียวสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ หรือเราควรหันมาทบทวนดูว่า มี 'ทางเลือก' อื่นๆ ที่ดีกว่านี้หรือเปล่า

ถึงเวลาการเมืองระหว่างประเทศต้องรับมือซอมบี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ ‘จากซอมบี้ถึง Walking Dead: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคง และความ (ไม่) ตาย’ และแนะนำหนังสือ 'ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและซอมบี้ (ฉบับคืนชีพ)' เล่าความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเมืองและการรับมือกับซอมบี้

กฎหมายขายน้ำ ในทัศนะของ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา ชำแหละร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงกฎหมายฉบับนี้ว่าที่สุดแล้วเอื้อให้คนกลุ่มใดกันแน่

นิทรรศการ ‘ความท๙งจำ’ ร่วมรำลึก ‘พระมหากรุณาธิคุณ’ ผ่านหนังสือใน 7 ทศวรรษ

ชมงานนิทรรศการ ‘ความท๙งจำ’ ร่วมรำลึก ‘พระมหากรุณาธิคุณ’ ผ่านหนังสือใน 7 ทศวรรษ ในมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ทั้งหนังสือในแต่ละทศวรรษตลอดรัชสมัย พระราชนิพนธ์ พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับอ่าน เป็นความทรงจำที่งดงามต่อผู้ชมนิทรรศการนี้

การทูตสาธารณะของไทย กับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เขียนบทความเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ soft power และแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในประเทศหรือข้ามพรมแดนไปยังพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม