Consumer Channel - ลุ้นร่างประกาศขวดนมปลอดสาร BPA - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ลุ้นร่างประกาศขวดนมปลอดสาร BPA

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ลุ้นร่างประกาศขวดนมปลอดสาร BPA

ฺBPA คือ สารปนเปื้อนในขวดนมเด็กที่มีผลทำให้ต่อมไร่ท่อทำงานผิดปกติ ในหลายประเทศเริ่มแบนสารดังกล่าว ส่วนในประเทศไทยก็กำลังผลักดันร่างประกาศเพื่อให้ BPA ล้มหายตายจากไปอย่างถาวร

 

***********************

สนับสนุนโดย

 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY