จับตาร่าง พ.ร.บ. ยา :ทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

จับตาร่าง พ.ร.บ. ยา :ทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค
ภูมิใจเสนอ
ตอน จับตาร่าง พ.ร.บ. ยา :ทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์

จุดที่สมควรปรับปรุงอย่างมาก ใน ร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่ คือ การแบ่งประเภทยา ในมุมเภสัชกรเห็นว่า หากปล่อยให้ผ่านไป จะกลายเป็นร่างกฎหมายที่มีการแบ่งประเภทยาที่ไม่เหมือนใครๆ ในโลกนี้

การแบ่งประเภทยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510

1. ยาควบคุมพิเศษ แพทย์สั่งจ่าย
2. ยาอันตราย เภสัชกรสั่งจ่าย*
3. ยาสามัญประจำบ้าน เลือกซื้อได้เอง
4. ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ เลือกซื้อได้เอง

*เดิมยาอันตราย เภสัชกรต้องเป็นผู้สั่งจ่าย ในร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่ ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ จะสามารถสั่งจ่ายได้ด้วย

นอกจากเรื่องการแบ่งประเภทยาที่น่าเป็นห่วง ยังมีข้อกังวลอีก 2-3 เรื่อง ที่ผู้บริโภคควรทราบและร่วมจับตาความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่อย่างใกล้ชิด


logo sponsor

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY