จากบิลด์บอร์ดสู่สวนลอยฟ้า - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
urban air

จากบิลด์บอร์ดสู่สวนลอยฟ้า

urban air

สวนลอยฟ้าส่วนใหญ่ในโลกมักออกแบบให้เป็นสถานที่หย่อนใจสำหรับคนเมืองป่าคอนกรีตที่หิวโหยบรรยากาศป่าไม้สีเขียวแท้จริง แต่ที่ชานเมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มีศิลปินนามว่า สตีเฟน แกลสแมน ได้นำเสนอผลงานป่าลอยฟ้าที่แตกต่างออกไป ใช้ชื่อว่า “เออเบิน แอร์ (Urban Air)”

แกลสแมนวางแผนโดยการเช่าแผ่นป้ายโฆษณาขนาดยักษ์เหนือถนนพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในลอส แอนเจลิส  จากนั้นได้รื้อถอนส่วนหน้าของแผ่นป้าย และแทนที่ด้วยแปลนปลูกรองรับสถาปัตยกรรมของเขา ต่อด้วยการนำต้นไผ่มาปลูกเรียงรายอยู่ด้านบน มีการวางระบบทดน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไผ่

 

Stephen Glassman
Stephen Glassman

 

นอกจากความสวยงามที่ดึงดูดทุกสายตาบนท้องถนน ป่าไผ่ลอยฟ้านี้ยังติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมกับเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพอากาศ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลไปยังส่วนควบคุมได้อีกด้วย

นอกจากนี้สตีเฟน แกลสแมนมีแผนจะขยายโครงการ “เออเบิน แอร์” ไปสู่เมืองใหญ่ต่างๆทั่วทั้งโลก นอกจากจุดประสงค์ที่จะแสดงผลงานจากสตูดิโอของเขาแล้ว ผลงานชิ้นนี้ยังแฝงรายละเอียดทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานโฆษณา และสิ่งสำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติแก่คนเมืองนั่นเอง

 

urban air lead

 

 

ที่มา : treehugger.com

tagged              

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY