‘ปฏิวัติ’ วงการห้องน้ำ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘ปฏิวัติ’ วงการห้องน้ำ

ผลงานนวัตกรรมห้องน้ำ โดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด บาวล์เดอร์ ผู้ชนะการประกวดของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ในงาน ‘Reinventing the Toliet’ ได้รับเงินรางวัล 780,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

หลักการของส้วมชนะเลิศ เป็นการประสานระหว่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ ‘Biochar’ หรือถ่านชีวภาพ ที่ทีมงานคิดค้นขึ้น เพื่อสุขอนามัยและป้องกันการแพร่เชื้อโรค ขณะนี้ 2,600 ล้านคนทั่วโลก ยังเข้าไม่ถึงส้วมถูกสุขลักษณะ

 

คาร์ล ลินเด็น ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะเข้ามาผลักดันโครงการที่นักศึกษาได้เริ่มต้นไว้ ซึ่งได้งบสนับสนุนจากมูลนิธิต่อเนื่องนาน 16 เดือน

 

ที่มา : huffingtonpost.com

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY