‘ปวดฟัน’ ประกันสังคม ผุวันนี้ อุดปีหน้า - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘ปวดฟัน’ ประกันสังคม ผุวันนี้ อุดปีหน้า

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค
ภูมิใจเสนอ
ตอน ‘ปวดฟัน’ ประกันสังคม ผุวันนี้ อุดปีหน้า

“ผุวันนี้ อุดปีหน้า” ถึงแม้จะปวดฟันกับสิทธิประกันสังคมอย่างไร แต่ถ้าค่ารักษาพุ่งไปสุดเพดานแล้ว หลายคนก็เลือกที่จะเก็บฟันผุเอาไว้รักษาปีต่อไป

ขณะที่สิทธิอื่นๆ อย่างบัตรทอง หรือ ข้าราชการ แม้แต่แรงงานต่างด้าว ทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แถมเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนมากกว่า

เปรียบเทียบ 3 สิทธิ :

ระบบหลักประกันสุขภาพ หรือ บัตรทอง – สำนักงานหลักประกันสุขภาพจ่ายค่าบริการทันตกรรมให้แก่สถานพยาบาล
ด้วยระบบ’เหมาจ่าย’
ระบบสวัสดิการ ข้าราชการ – ใช้ระบบ ‘เบิกจ่ายตรง’ หรือนำใบเสร็จมายื่นเบิกที่หน่วยงานต้นสังกัด
ระบบประกันสังคม – เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี

ย้ำ! ไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 600 บาทต่อปี

ผุวันนี้ จึงต้องอุดปีหน้า…

———————————————————————————————————————————————————-

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY