'ปวดฟัน' ประกันสังคม ไม่อุดวันนี้ แถมฟรีอีกหลายโรค - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

‘ปวดฟัน’ ประกันสังคม ไม่อุดวันนี้ แถมฟรีอีกหลายโรค

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค
ภูมิใจเสนอ
ตอน ‘ปวดฟัน’ ประกันสังคม ไม่อุดวันนี้ แถมฟรีอีกหลายโรค

ไม่อุดวันนี้ แถมฟรีอีกหลายโรค …
เรื่องไม่เล็กอย่างสุขภาพช่องปากถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โรคเบาหวานและโรคหัวใจอาจถามหา พร้อมคำถามต่างๆ ที่มาจาก ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ทางการทำฟัน เช่น
– ถ้าต้องรักษาต่อจริงๆ แต่่ไม่มีเงินจะทำอย่างไร
– สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมที่ระบบประกันสังคมควรจะมี มีอะไรบ้าง
———————————————————————————————————————————————————-

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY