เซ็นรับรอง ‘วัคซีน’ ถูกต้อง

Vaccine-2

จากสถิติระบุว่าการทำวัคซีนบางตัว อาจเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ตลอด 200 ปีที่ผ่านมา มีข้อมูลยืนยันว่า การแพทย์สมัยใหม่แสดงความรับผิดชอบต่อกรณีภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยอันเนื่องมาจากการทำวัคซีนน้อยมาก

 

ตัวอย่าง: วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B

ในปี 1996 หน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) รายงานกรณีคนไข้วัย 0-1 ปี 54 รายเกิดอาการข้างเคียงจากการทำวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B และพบว่า ร้อยละ 60 ของผู้ทำวัคซีน จะสูญเสียภูมิต้านทานภายใน 12 ปี

ขณะที่ระบบรายงานผลข้างเคียงจากวัคซีน (Vaccine Adverse Event Reporting System: VAERS) ซึ่งเป็นโครงการติดตามผลวัคซีนโดยความร่วมมือของ CDC และองค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and Drug Administration: FDA) ให้ข้อมูลว่า เกิดผลข้างเคียงกับเด็กวัย 0-1 ปี จำนวน 1,080 ราย และมีรายงานเด็กเสียชีวิต 47 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ร้อยละ 50 จะไม่แสดงอาการหลังติดเชื้อ ร้อยละ 30 จะพัฒนาและมีอาการคล้ายไข้และสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น ส่วนอีกร้อยละ 20 จะพัฒนาอาการไปเป็นผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ B

การทำวัคซีนสามารถช่วยได้ร้อยละ 95 อีกร้อยละ 5 ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการแต่กลายเป็นพาหะของโรค

ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยจะติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ ร้อยละ 25 จะพัฒนาสู่การติดเชื้อที่ตับหรือมะเร็งตับ หลังจากเชื้อฟักตัวนาน 10-30 ปี

หากแพทย์ยืนยันว่าการทำวัคซีนปลอดภัย ก็ไม่ควรบ่ายเบี่ยงที่จะเซ็นรับรองในแบบฟอร์มกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ขึ้นกับคนไข้

 

ที่มา: realfarmacy.com

สนับสนุนโดย

อภิรดา มีเดชเซ็นรับรอง ‘วัคซีน’ ถูกต้อง

Related Posts

ความผิดฐานไม่ทำวัคซีน

พ่อแม่ของเด็กชายวัย 19 เดือนที่เสียชีวิต ถูกศาลรัฐแอลเบอร์ตา แคนาดา ตัดสินว่ามีความผิดฐานไม่ทำหน้าที่จัดหาสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูก ด้วยการไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบแก่เขา

พบสารก่อมะเร็งในเบียร์เยอรมัน

ถือเป็นครั้งแรกในสหรัฐที่จะมีการตรวจสอบสารไกลโฟเสตในอาหาร ส่วนเยอรมนี สถาบันสิ่งแวดล้อมมิวนิค ออกรายงานผลการตรวจสอบเบียร์ยอดนิยมในประเทศ 14 ยี่ห้อ พบการปนเปื้อนสารไกลโฟเสต หนึ่งในสารก่อมะเร็งที่พบได้ในสารปราบศัตรูพืช

โรคข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีน

เผยความเสี่ยงจากการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H1N1 ที่ระบาดเมื่อปี 2009 โดยพบผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเคมีในสมองหลังรับวัคซีนในยุโรปหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน