หมดยุคแม่บ้านราคาประหยัด

domestic worker Brazil

 

เป็นเรื่องปกติในบราซิลที่จะจ้างแม่บ้านไว้คอยทำความสะอาดและทำอาหาร ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าแรงที่ต่ำและอยู่ในอัตราที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ แต่ในวันที่ 2 เมษายน 2556 รัฐสภาบราซิลเตรียมประกาศบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับสิทธิของแรงงานเหล่านี้

 

สิทธิที่จะได้รับ ได้แก่ การได้รับค่าแรงล่วงเวลาหากทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือมากกว่า 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมทั้งยังได้รับค่าจ้างแม้จะลาพักร้อน ลาป่วย หรือลาเพื่อไปดูแลลูก นอกจากนี้นายจ้างต้องจ่ายเงินอุดหนุนเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพวกเขาเช่นเดียวกับลูกจ้างประเภทอื่น

 

ผู้นำสหภาพแรงงานในครัวเรือนออกมากล่าวว่าการออกกฎหมายนี้ถือได้ว่าเป็นการเลิกทาสครั้งที่ 2

เนื่องจากปัจจุบันยังมีคนงานที่ต้องทำงานถึง 18 ชั่วโมงต่อวัน

 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้อาจนำไปสู่อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่บ้านจะถีบตัวสูงจากเดิมเกือบร้อยละ 20 และอาจเป็นเหตุให้ชนชั้นกลางเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำงานบ้านด้วยตัวเองเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย

 

ที่มา: bbc.co.uk

อภิรดา มีเดชหมดยุคแม่บ้านราคาประหยัด

Related Posts

แถวตรง! ข้อสังเกตต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร 2476 เขาเขียนอะไรไว้ในนั้น

ข้อสังเกตบางประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร ที่อยู่บน 8 หน้ากระดาษ A4 เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2476 ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 5 ครั้ง และครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 2505 ก่อนบังคับใช้มาจนถึงทุกวันนี้

การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล

ดร. น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เขียนบทความพิเศษฉบับนี้ เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล

หญิง-ชาย ความต่างของค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียม

6 เมษายน ประเทศอังกฤษประกาศกฎหมายฉบับใหม่ที่บังคับให้บริษัทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 250 คนขึ้นไป เปิดเผย gender pay gap แม้จะเป็นหมุดหมายสำคัญ แต่ยังมีข้อท้วงติงว่า กฎหมายนี้ก้าวไกลขนาดทำลายอคติทางสังคม มอบโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดงาน และมองเห็นข้อจำกัดเรื่องเพศได้จริงหรือไม่