อินเทอร์เน็ตชะลอเครียดผู้สูงวัย

Internet_anti-stress-2

ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุมักเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายและความเหงาเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านตัวคนเดียวระหว่างที่สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ออกไปทำงานและกิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเครียดในผู้สูงอายุได้

เชเลีย คอตเตน หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (Michigan State University) ทำการศึกษาและตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร The Journals of Gerontology ซึ่งเป็นวารสารเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยผลการวิจัยสรุปว่า การที่ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตสามารถลดค่าความน่าจะเป็นของความเครียดในวัยสูงอายุลงได้

การศึกษาดังกล่าวอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยระยะยาวเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้วในสหรัฐอเมริกากว่า 20,000 คนมาประมวลผล และพบว่าค่าความน่าจะเป็นของการเกิดความเครียดในผู้สูงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 0.07 ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดความเครียดอยู่ที่ 0.105 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตทำให้ค่าความน่าจะเป็นลดลงไปร้อยละ 33 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความน่าจะเป็นนี้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนของคนในครอบครัว สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียว ค่าความน่าจะเป็นจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

สาเหตุหนึ่งของการที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการลดความเครียดของผู้สูงอายุเนื่องจากมันสามารถเข้ามาลดความรู้สึกของความเหงาและความโดดเดี่ยวได้ ซึ่งสองอาการดังกล่าวพบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุของโรคเครียด ทีมนักวิจัยจึงแนะนำว่าควรแนะนำให้ผู้สูงอายุในครอบครัวใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการลดและป้องกันอาการเครียด

 

ที่มา: rawstory.com

logo

อภิรดา มีเดชอินเทอร์เน็ตชะลอเครียดผู้สูงวัย

Related Posts

สมองต้องการพัก ผลลัพธ์เสพข่าวจนใจและกายด้านชา

สภาวะเสพข้อมูลข่าวสารเชิงลบมากจนก่อให้เกิดความเครียดไม่รู้ตัว จะจัดการและรับมืออย่างไรไม่ให้กลายเป็นเพิกเฉยและเฉื่อยชา

‘จุลินทรีย์ในมนุษย์’ คีย์เวิร์ดสำคัญของทุกความป่วยไข้

จุลินทรีย์ในร่างกายมนุษย์ไม่ใช่แค่ทำให้เราถ่ายท้องดีขึ้น แต่คือการกำหนดสุขภาพตั้งแต่โรคอ้วน, การตอบรับวัคซีน HIV ในผู้หญิง, ภูมิคุ้มกันเด็ก, ภาวะออทิสซึม, ความกังวล ทั้งเป็นหนึ่งในความรู้ใหม่ในการรักษาทางจิตวิทยาด้วย

25 ข่าวที่ไม่เป็นข่าวแห่งปี 2016-2017 (2)

Project Censored คือโครงการวิจัยทางด้านสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยโซโนมาสเตท (Sonoma State University) สหรัฐอเมริกา ทุกปีจะจัดอันดับ 25 ข่าวสำคัญที่ไม่ถูกนำเสนอในสื่อกระแสหลัก และนี่คือข่าวอันดับ 20-16