นาซีไม่เหมือนใคร และไม่มีใครอยากเหมือน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

นาซีไม่เหมือนใคร และไม่มีใครอยากเหมือน

เตรียมพบกับบทสนทนาในคอลัมน์สัมภาษณ์ใหญ่ใน way เล่ม 91 ที่ว่าด้วยเรื่องทางประวัติศาสตร์ของการเมืองในไวมาร์ / พรรคนาซี / ฮิตเลอร์ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว กับ ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกไม่นานเกินรอ
———————————————————————————————————————————————————-

Author