WAY คือนิตยสารรายเดือน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549  หากต้องการคำจำกัดความกว้างๆ  WAY คือ นิตยสารวาไรตี้ สารคดี บุคคล สังคม และไลฟ์สไตล์ มีการผสมสัดส่วนเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ ที่สามารถสื่อสารกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้อ่านที่ต้องการอ่านนิตยสารที่มีเนื้อหาหนักแน่นน่าสนใจ การนำเสนอข้อมูลมุมมองที่ลึก มีวุฒิภาวะ

WAY เป็นการรวมตัวของคนหนุ่มสาวที่ชำนาญด้านการจัดทำนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ นำโดย อธิคม คุณาวุฒิ นักทำหนังสือมืออาชีพที่ได้รับการกล่าวถึงในฐานะบรรณาธิการแถวหน้าของวงการสื่อสิ่งพิมพ์ เคยผ่านงานนิตยสารรายเดือน หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และนิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ ผลงานที่ปรากฏได้รับการยอมรับและจดจำในกลุ่มนักอ่านคือ บรรณาธิการเซ็คชั่นเสาร์สวัสดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และนิตยสาร a day weekly

WAY เป็นศูนย์รวมของนักเขียนและคอลัมนิสต์ชั้นนำของเมืองไทย อาทิ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ , โตมร ศุขปรีชา , ดร.ไชยันต์ ไชยพร , ทรงกลด บางยี่ขัน , ประภาส ปิ่นตบแต่ง ฯลฯ   ซึ่งไม่เพียงนำเสนอข้อมูลมุมมองที่ลงลึก มีวุฒิภาวะ และทรงพลังเท่านั้น แต่ยังใช้เครื่องมือวิธีการสื่อสารที่สามารถสัมผัสผู้อ่านด้วยภาษาและวิธีการที่ตรงใจ

เนื้อหาของ  WAY  ประกอบไปด้วยการสารคดี, สัมภาษณ์บุคคลที่ลงลึกและเปิดมุมมองใหม่ ,รายงานความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจ  รวมทั้งพื้นที่รองรับความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในสังคม การนำเสนอรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย เกาะติดรสนิยมร่วมสมัย ครอบคลุมความสนใจทั้งประเด็นทางสังคม บุคคล สารคดี ศิลปวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ รวมถึงประเด็นการเมืองเชิงนโยบาย ขณะเดียวกันก็เใส่ใจกระบวนการออกแบบอย่างประณีตสวยงาม มีวิธีการนำเสนอเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์สามารถสัมผัสผู้อ่านอย่างใกล้ชิด

และปี 2555  ในวาระที่ WAY เดินทางมาครบ 6 ปี  จึงได้เปิดตัว www.waymagazine.org หน้าต่างอีกบาน ที่จะเป็นอีกช่องทางการสื่อสารในโลกออนไลน์ นับแต่นี้เป็นต้นไป

โกวิท โพธิสารAbout